AVG 2018 wie zijn we?

De Artiestenstal

Privacybeleid ons website-adres is: https://artiestenstal.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het

reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te

detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd)

kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je

hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto

publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat

je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen

de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Privacybeleid

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en

website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze

gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang

geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen

of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt

verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en

schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties

1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw

account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser

opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat

je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s,

afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde

alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen

insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met

ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

Met niemand.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd

bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in

plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook

persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke

informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet

gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een

exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons

opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben

verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met

administratieve, wettelijke of beveiligings-doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

AVG Privacy beleid Alg. Voorwaarden

De Artiestenstal, gevestigd aan Hofweg 16, 2631 XE Nootdorp, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AVG Privacy beleid Alg. Voorwaarden

Privacybeleid

De Artiestenstal Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit leidt ertoe dat we binnen ons bedrijf onszelf en overige verwerkers

nader onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Dit doen wij aan de hand van een goed beveiligde website met een SSL CERTIFICAAT, een firewall, Anti Maleware alwaar we ook onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrekken.

Privacybeleid:

De Artiestenstal B.V. gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn

opgeslagen, namelijk uw aanvraag, het agenderen van afspraken en het declareren ervan.

Wij vragen toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het

doel van dataopslag.

Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de

gegevens en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig voor

inzage van onbevoegden.

Wij informeren u indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten.

Toelichting:

Behalve de boekhouder die u gegevens behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen

toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de

waarnemers, in De Artiestenstal, webmaster, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u het bestuur en of de leden administratie verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met uw boeking worden in het ledenbestand opgeslagen.

Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens

worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden

worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de leden lid zijn, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven

genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van De Artiestenstal zoals deze beschikbaar

is gesteld door De Artiestenstal. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk

voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van De Artiestenstal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of

andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De

Artiestenstal.

Prijs wijziging:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als

programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan welovereenkomst met De Artiestenstal te mogen claimen of te veronderstellen. De Artiestenstal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Artiestenstal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de

disclaimer van https://artiestenstal.nl op deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Artiestenstal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens

die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Geboorteplaats–

Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadrestildu– IP-adres– Overige persoonsgegevens die u

actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en

telefonisch– Locatiegegevens– Gegevens over uw activiteiten op onze website– Gegevens over uw

surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een

advertentienetwerk)– Lijst met contactgegevens van de klant via een app– Internetbrowser en

apparaat type– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@artiestenstal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Artiestenstal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van

uw betaling– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– U te kunnen bellen of e-mailen

indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– U te informeren over wijzigingen

van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren– De Artiestenstal

analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van

producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.– De Artiestenstal volgt uw surfgedrag

over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.–De Artiestenstal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Artiestenstal B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Artiestenstal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die

geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Privacybeleid

De Artiestenstal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via:

info@artiestenstal .nl

BTW, Reiskosten en BUMA

Alle prijzen op deze site zijn exclusief BTW en indien van toepassing, exclusief BUMA-afdracht, eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Voor een compleet overzicht van de tarieven die BUMA hanteert verwijzen we u graag naar de website van Buma-Sterma. Prijzen zijn altijd exclusief reiskosten.

Algemene voorwaarden

De Artiestenstal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de tekst of onjuiste prijzen op deze pagina. Op iedere informatie en/of offerte aanvraag en overeengekomen boeking of bemiddeling zijn altijd de algemene voorwaarden van De Artiestenstal van toepassing.

De Artiestenstal B.V. © 2024